Ci_sincom

Corporate design Sincom a. s.

Kopmletní zpracování corporate design pro společnost Sincom a. s.

Z návrhu logotypu vycházejí další prvky firemní identity, které korespondují s vytvořeným grafickým stylem.

Back_buttonzpět na Corporate Identity reference